Revisionsplikten avskaffas

Snart försvinner revisionsplikten för nästan alla aktiebolag i Sverige. De aktiebolag som omfattas av reformen är företag vars omsättning uppgår till 50 000 000 kr, medelantalet anställda uppgår till 50 personer och företagets balansomslutning inte överstiger 25 000 000 kr. Läs mer »

Publicerad 2010-10-01

Slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag

Så inträffade det som många väntat på.

Den 21 juni beslutade Sveriges Riksdag om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Läs mer »

Publicerad 2010-09-01