Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

En revisor är en person vars yrkesroll är att kontrollera saker i ett bolag. Revisorn får inte ägna sig åt redovisning i det företag han eller hon är vald till revisor. Revisorn får heller inte upprätta årsredovisning eller andra dokument som har med redovisningen att göra, ej heller ägna sig åt rådgivning. Läs mer »

Publicerad 2010-11-10

Revisionsplikten slopad

Så inträffade det som många väntat på. Den 21 juni beslutade Sveriges Riksdag om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Läs mer »

Publicerad 2010-11-01

Anlita en redovisningskonsult i stället

De företag som inte längre vill ha någon revision kan när revisionsplikten avskaffats i stället vända sig till en auktoriserad redovisningskonsult som kan utfärda en rapport om årsredovisningen eller årsbokslutet. Det är ett nytt institut som intygar kvalitén i redovisningen och produktionen av redovisningsdokument som bokslut, årsbokslut och årsredovisningar. Läs mer »

Publicerad 2010-10-05