Tjänster

Argon att räkna med

 

Argon Redovisningsbyrå är ditt företags egna ekonomiavdelning. Ekonomisk rådgivning ges till både företaget och till den som driver företaget.

För de flesta av våra klienter fungerar vi på Argon Redovisningsbyrå som en fullservicebyrå. Det betyder att vi sköter allt som en vanlig ekonomiavdelning gör, från lön till bokslut. Vi kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med för att ditt företag ska må bra.

  • Ombildar enskild firma till aktiebolag
  • Pensionsplanering
  • Presenterar rapporter i både siffror och grafik.
  • Inkomstdeklarationer
  • Skattedeklarationer
  • Årsredovisning och årsbokslut med stöd av alla civilrättsliga lagrum och god redovisningssed. Når företaget upp till standarden bifogas en bokslutsrapport till årsredovisningen eller årsbokslutet.

Bokföringen är digitaliserad. Ni kan följa er redovisning online.