Om Argon Redovisningsbyrå

Om Argon Redovisningsbyrå

Byrån etablerades 1999 och arbetar med dokumenterade rutiner enligt Rex. Byråledaren är civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult.

Redovisningsassistenter har eftergymnasial KY-utbildning i redovisning.

Byrån har arbetat med alla typer av associationer och företagsstorlekar med erfarenheter från de allra minsta enmansföretagen till noterade bolag.