Sänkt ROT! Viktiga datum

Om du är utförare av ROT-arbeten och du vill att era kunder ska få tillgodogöra sig den högre skattereduktionen måste kunden betala senast december 2015. Arbetet behöver inte vara klart under år 2015 men senast sista januari 2016 (då även begäran om utbetalning till Skatteverket ska vara lämnad).

Publicerad 2015-12-03

Ringvägen 100

Nu tar byrån steget in till stan! From första oktober finns vi på Ringvägen 100 (E, vån 9). Vi har funnits i Gröndal i lite mer än 10 år och det är dags för nästa steg.

Vi får en bättre arbetsmiljö och det blir betydligt enklare att komma till oss. Åker du med allmänna kommunikationsmedel finns det en tunnelbaneuppgång utanför entrén! Kommer du med bil eller motorcykel finns parkeringsgarage i huset.

Om du bara vill lämna dina papper så kan du stanna utanför entrén några minuter. Där är det parkeringsförbud men inte stoppförbud.

Publicerad 2014-09-17

Skatteverket samarbetar med SRF

Samarbetet innebär att Skatteverket inför deklarationsårat 2013 kan få kännedom om vilka deklarationer som medlemmarna i SRF har medverkat till att upprätta. Syftet är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller.

– Om det är rätt från början behöver vi inte kontrollera i efterhand, säger Jan-Erik Bäckman, chef för Skatteverkets analysenhet. Läs mer under fliken Nyheter, spalten SRF Newswire.

Publicerad 2012-11-22