Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

En revisor är en person vars yrkesroll är att kontrollera saker i ett bolag. Revisorn får inte ägna sig åt redovisning i det företag han eller hon är vald till revisor. Revisorn får heller inte upprätta årsredovisning eller andra dokument som har med redovisningen att göra, ej heller ägna sig åt rådgivning.

En redovisningskonsult är en person vars yrkesroll är att biträda klienter med upprättande av bokslut, årsbokslut och årsredovisningar. En redovisningskonsult arbetar även med att upprätta inkomstdeklarationer, skattedeklarationer och att vara rådgivare till klienten i företagsfrågor, affärsfrågor och i skattefrågor etc. Till sin hjälp har redovisningskonsulten en ekonomiassistent som arbetar med den löpande redovisningen i klientföretagen.

Redovisningsbranschen har genomgått en historiskt stor förändring. I dag finns det auktoriserade redovisningskonsulter och övriga verksamhetskonsulter.

En auktoriserad redovisningskonsult är en person som har en akademisk utbildning i ekonomi och mångårig praktisk arbetslivserfarenhet på företags ekonomiavdelningar i ledande befattningar och arbetslivserfarenhet på redovisningsbyråer. Enbart auktoriserade redovisningskonsulter kan skriva en Rapport om årsredovisningen.

Tags: ,

This entry was posted on onsdag, november 10th, 2010 at 13:30 and is filed under Nyheter från Argon Redovisningsbyrå. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.