Revisionsplikten avskaffas

Snart försvinner revisionsplikten för nästan alla aktiebolag i Sverige. De aktiebolag som omfattas av reformen är företag vars omsättning uppgår till 50 000 000 kr, medelantalet anställda uppgår till 50 personer och företagets balansomslutning inte överstiger 25 000 000 kr.

Det är med andra ord ganska stora företag, större än vad vi i Sverige är vana vid att benämna som små och medelstora företag och kommer sig av de nya gränsvärden som införts. Därmed har även benämningen ”små och medelstora” försvunnit. Nu är företag antingen små eller stora enligt de nya gränsvärdena.

Så mycket som 96 procent av landets aktiebolag kommer att slippa underkasta sig den kontroll som en revision innebär. Varför avskaffas revisionsplikten? Utredningar visar att kostnaden för den kontroll, revision som alla aktiebolag genomgår varje år är hög. Företagen upplever inte att någon nytta tillförs och revisionen är ett trubbigt instrument för staten att stävja ekonomisk brottslighet.

För företag vars räkenskapsår slutar 30/6 upphör revisionsplikten 2010-07-01. Slutar räkenskapsåret 31/8 upphör revisionsplikten 2010-09-01. För kalenderföretag upphör revisionsplikten 2011-01-01 och slutligen de med räkenskapsår som slutar 30/4 där upphör revisionsplikten 2011-05-01.

Tags:

This entry was posted on fredag, oktober 1st, 2010 at 13:23 and is filed under Nyheter - om redovisning. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.