Anlita en redovisningskonsult i stället

De företag som inte längre vill ha någon revision kan när revisionsplikten avskaffats i stället vända sig till en auktoriserad redovisningskonsult som kan utfärda en rapport om årsredovisningen eller årsbokslutet. Det är ett nytt institut som intygar kvalitén i redovisningen och produktionen av redovisningsdokument som bokslut, årsbokslut och årsredovisningar.

Vilka kommer att vara avnämare till Rapport om årsredovisningen eller årsbokslutet? Alla företagets intressenter såsom banker, myndigheter, kunder och leverantörer. Så vitt vi känner till i dag kommer Skatteverket inte att avkräva den skattskyldige någon Rapport om årsredovisning men däremot uppges Skatteverket vilja ha uppgift om inkomstdeklarationen upprättats med biträde av en auktoriserad redovisningskonsult eller en auktoriserad revisor.

Revision förekommer och har förekommit också i andra länder, men inte alla. Tyskland har för den här företagskategorin aldrig haft någon revisionsplikt, Storbritannien har haft men avskaffade i revisionsplikten i början på 1990-talet och Finland avskaffade sin revisionsplikt för några år sedan. I dag är det bara Sverige och Malta som fortfarande har revisionsplikt för aktiebolag i den här storleksklassen.

Tags: ,

This entry was posted on tisdag, oktober 5th, 2010 at 13:26 and is filed under Nyheter från Argon Redovisningsbyrå. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.