Slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag

Så inträffade det som många väntat på.

Den 21 juni beslutade Sveriges Riksdag om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag.

Beslutet landade där man en gång började. Det vill säga för aktiebolag som uppfyller minst två av nedanstående punkter:

  • Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor
  • Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor
  • Högst tre anställda

De nya reglerna träder i kraft 1 november 2010 och gäller för räkenskapsår sompåbörjas efter den 1 november.

För bolag som har kalenderår som räkenskapsår innebär det att revisorn kan väljas bort under 2011. I sådant fall blir bokslutet per 2010-12-31 det sista som revisorn ska revidera.

Vill du veta mer om vad som gäller för dig och ditt företag? Kontakta oss!

 

Tags: ,

This entry was posted on onsdag, september 1st, 2010 at 13:21 and is filed under Nyheter - om redovisning. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.